ȘTEFĂNESCU, Aurealia, Bucharest University of Economic Studies, Romania