STATE TREASURY – THE GUARDIAN OF PUBLIC FUNDS

  • Nicoleta Eftene Valahia University, Targoviste
  • Geanina Stanescu Valahia University, Targoviste
  • Nicoleta Stan Valahia University, Targoviste

Abstract

The birth of State Treasury facilitated the creation of better conditions and possibilities for  the organization of  cash register execution accountancy of consolidated general budget components, especially regarding the watching over collecting incomes, a better control on payments and also to increase effectiveness and the accuracy of received information. The treasury must become a leading institution on the financial line, through which it can administrate and manage the public funds better.

References

Moşteanu T., 2008, Finanţe publice, Ediţia a treia, Editura Universitară, Bucureşti.
Văcărel I., Georgescu F., 2007, Finanţe publice, Ediţia VI-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
*** Ordonanţa de urgenţă 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale publicat în Monitorul Oficial 249 din 14 aprilie 2009.
*** HG nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe publicată Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005.
*** OUG 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 21 iunie 2010
*** BNR, 2010, Raport anual - Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a României.
How to Cite
EFTENE, Nicoleta; STANESCU, Geanina; STAN, Nicoleta. STATE TREASURY – THE GUARDIAN OF PUBLIC FUNDS. Journal of Doctoral Studies. Accounting, [S.l.], v. 1, n. 1-2, apr. 2013. ISSN 2247 – 6660. Available at: <http://journals.uab.ro/index.php/accounting/article/view/9>. Date accessed: 21 june 2018.